O nás

Zabezpečujeme komplexnú projektovú dokumentáciu vrátane architektúry, statiky stavieb, inžinierskych sietí a ostatných požadovaných súčastí projektov.

Realizácia stavieb

Realizujeme výstavbu a zetepľovanie rodinných domov pre individuálneho zákazníka, realizáciu a zatepľovanie bytových domov ako aj developerských projektov, kde sa vždy snažíme spojiť ekonomickosť, energetickosť a funkčnosť. Zabezpečujeme všetky stavebné činnosti v rámci pozemných a inžinierskych stavieb.

Projektovanie a inžiniering

Vieme Vám poradiť aj v oblasti inžinieringu, prípadne mnohé úkony vybaviť za Vás. Už na začiatku projektovania investičného zámeru je nevyhnutné vedieť, aké iné úkony je potrebné vykonať, treba ich správne naplánovať a pripraviť, aby sa samotný začiatok výstavby zbytočne nepredlžoval. Vďaka efektívne zvládnutému inžinieringu, sa dá vyhnúť zbytočnému navýšeniu nákladov. Vieme zabezpečiť aj komplexnú projektovú dokumentáciu stavby.

Statika stavieb

Poskytujeme spoľahlivé a stabilné služby v oblasti vypracovania projektov statiky stavebných konštrukcií pozemných a inžinierskych stavieb. Statický posudok prípadne projekt vieme zabezpečiť pre rodinné domy, bytové domy, občiansku vybavenosť a pod. Vykonávame odbornú činnosť pre stavby obytné a priemyselné, statiku a poruchy stavieb, sanáciu a zakladanie stavieb.

Referencie

Vodné dielo Gabčíkovo, Čunovo, Selice

projektová dokumentacia a technické poradenstvo

Waterworks Gabcíkovo, Cunovo, Selice EN

project documentation and technical advice  

Československej armády 5-7, Nitra

obnova BD ako generálny dodávateľ, zateplenie obvodového plášťa, zateplenie podstrešného priestoru, výmena rozvodov, zateplenie suterénu, oprava balkónov, výmena balkónových zábradlí

Hlboká 63-65, Nitra

obnova BD ako generálny dodávateľ, zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, oprava odkvapového chodníka a oprava logií, zateplenie stropu suterénu, výmena rozvodov, obnova výťahov

Kaška 7-8, Vráble

zateplenie štítových stien, zateplenie strešného plášťa

Kaška 9-10, Vráble

generálny dodávateľ, zateplenie prednej a zadnej steny, výmena loggiových zábradlí, kompletná rekonštrukcia loggií, premaľovanie štítových stien, oprava okapového chodníka

Štúrová 29, Nitra

obnova BD ako hlavný subdodávateľ, zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, oprava odkvapového chodníka a oprava balkónov, zateplenie stropu suterénu

Kontakt


Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v GDPR.Ing. František Škvarka

  0903 461 146
  skvarkafero@gmail.com

Prevádzka

A. Sládkoviča 2, č. dv. 306
934 01 LeviceSídlo SC STATIK, s.r.o.

A. Sládkoviča 2
934 01 Levice

Fakturačné údaje

IČO: 35934786
IČ DPH: SK2022005656