Statika stavieb

Vypracovanie statických posudkov a výpočtov nosných konštrukcií stavieb.