Statika stavieb

Poskytujeme spoľahlivé a stabilné služby v oblasti vypracovania projektov statiky stavebných konštrukcií pozemných a inžinierskych stavieb. Statický posudok prípadne projekt vieme zabezpečiť pre rodinné domy, bytové domy, občiansku vybavenosť a pod. Vykonávame odbornú činnosť pre stavby obytné a priemyselné, statiku a poruchy stavieb, sanáciu a zakladanie stavieb.